تغییرات اقلیمی بر سلامت انسان در گفتگو با دکتر مجید صدیق

17 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دکتر مجید صدیق، متخصص بیماری های عفونی و بهداشت جهانی در دانشگاه ییل کنتیکت درباره تاثیر تغییرات اقلیمی بر سلامت انسان و تغییر الگوی جغرافیایی بیماری ها در برنامه خیابان زندگی توضیح دادند.