اینترنت دات ارگ، پروژه جدید فیس بوک

31 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در برنامه خیابان زندگی صدای آمریکا در مورد پروژه جدید کمپانی فیس بوک یعنی اینترنت دات ارگ صحبت کردیم.