لایحه ایالت ایندیانا، حامی یا ناقض حقوق همجنسگرایان

03 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یکی از موضوعات برنامه خیابان زندگی در مورد لایحه ای بود که اخیرا مقامات در ایالت ایندیانا تصویب کرده اند. به نظر منتقدان به تبعیض علیه افراد همجنس‌گرا دامن می زند.به گفته خبرنگار امور مذهبی صدای آمریکا بحث و جنجال بر سر لایحه جدید به نظریه‌های مختلف درباره آزادی مذهبی در این کشور برمی‌گردد..