گفتگو با مدیر اجرایی موومنتز دات اورگ

07 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دیوید کیز، مدیر اجرایی موومنتز دات ارگ در برنامه خیابان زندگی درباره اهداف و عملکرد این جنبش صحبت کرد. او در مورد برگزاری «جشن بستنی» در شهر نیویورک و اهداف آن توضیح می دهد.