بررسی حقوش بشر ایران در شورای حقوق بشر

06 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در برنامه هفتگی خیابان زندگی بررسی دو گزارش پی در پی بررسی حقوق بشر ایران منعکس شد. یکی گزارش چهل صفحه ای عفو بین الملل و دیگری گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران در هفته های گذشته بازتاب های گسترده ای در سطح بین المللی داشته اند.