کشیدن قلیان در کنیا

21 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کشیدن قلیان با تنباکوهای معطر و احتمالاً آلوده به مواد مخدر دیگر اخیرا در کنیا خیلی مد شده است. براساس نتایج بدست آمده از مطالعات جدید، این کار اعتیاد آور و مضر است. گزارشی در همین رابطه در برنامه خیابان زندگی