دو میلیون و پانصد کودک بی خانمان در آمریکا

16 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

براساس برآورد مرکز ملی خانواده های بی خانمان، در آمریکا بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار کودک بی خانمان وجود دارد. آنها در کلیه نقاط این کشور پراکنده اند. گزارشی در برنامه خیابان زندگی