روزی با حجاب برای زن غیرمسلمان

30 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

از سه سال پیش به این طرف اولین روز ماه فوریه به عنوان روز جهانی حجاب تعیین شد. در این روز چند تن از زنان مسلمان و محجبه در برخی از کشورها به زنان غیرمسلمان پیشنهاد کردند تا یک روز را با پوشش حجاب بگذرانند و احساس آن را تجربه کنند.