انواع بیماری هموفیلی و شیوه های جدید درمان

20 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در برنامه خیابان زندگی دکتر بیتا فخری، متخصص بیماری های خون در ایالت ماساچوست، درباره انواع بیماری هموفیلی و پیشرفت ها و شیوه های جدید درمان آن صحبت کردند.