دختران فراری

19 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پدیده دختران فراری معضلی است جهانی که آثار ویرانگر آن بر زندگی شخص قربانی و کل جامعه انکار ناپذیر است. در برنامه خیابان زندگی از عوامل، عوارض و راهکارهای حل این مشکل اجتماعی در ایران گفتیم.