گزارش هفتگی محیط زیست

06 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همکاری سازمان ملل متحد برای اجرایی کردن مرحله دوم احیای دریاچه ارومیه و اعلام سازمان ملل متحد مبنی بر نامگذاری اول فروردین بعنوان روز جهانی جنگل ها محور گزارش هفتگی محیط زیست خیابان زندگی بود.