سازمانی برای نجات کودکان

14 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

البینا د بوآ روو ری در پی مرگ تنها پسرش در یک سانحه هوائی به کاری دست زند تا میراثی بیاد پسرش بر جای گذارد. خانم البینا با ایجاد سازمانی برای کمک به مردم جهان با هدف رهائی آنها از فقر به این هدف جامه عمل پوشاند. گزارشی در برنامه خیابان زندگی