کاهش مصرف گوشت در میان آمریکائیان

06 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مصرف گوشت آمریکاییان نسبت به گذشته کم شده است. علاوه بر قیمت عامل دیگری که موجب این تغییر در عادت و تغذیه آمریکاییان شده است، توجه آنان به سلامت و اصول اخلاقی است. گزارشی در برنامه هفتگی خیابان زندگی صدای آمریکا.