تحلیل تبعیض جنسیتی در استخدام در گفتگوی کامل دکتر نیره توحیدی، جامعه شناس

09 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دکتر توحیدی، جامعه شناس ضمن مسئول دانستن دولت و عدم اجرای قوانین به زعم ایشان تا حدی پیشرفته در ایران، می گوید نباید در این دوره و زمانه کارکردن زنان را اقدامی لوکس تصور کرد. این روزها بسیاری از خانواده های ایرانی به درآمد زنان خانواده صد در صد وابسته هستند.