بیماری ایست تنفسی

06 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در برنامه هفتگی خیابان زندگی دکتر منصور مدنی، جراح و متخصص فک و صورت در مورد آپنه یا وقفه تنفسی در هنگام خواب صحبت کرد.