رابطه انرژی و سلامت در گفتگو با دکتر حامد نورانی

26 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در برنامه هفتگی خیابان زندگی صدای آمریکا دکتر حامد نورانی، کایروپرکتور از اثرات پیشرفت انرژی بر میزان تحرک افراد گفت.