روش های درمانی جدید بیماری اوتیسم

03 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در برنامه خیابان زندگی دکتر علی صادقی، روانشناس و متخصص علوم رفتاری در کالیفرنیا درباره روش ها و درمان های جدید بیماری اوتیسم و مناسب ترین زمان برای شروع این روش ها صحبت کرد.