پروژه "چیزی نخرید" در آمریکا

28 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مدتی است برخی از سازمان‌های مردم‌نهاد در آمریکا شبکه‌های محلی تشکیل داده اند تا ساکنان برخی محله ها چیزهایی را که نمی‌خواهند را با چیزایی که به دردشان می‌خوره عوض کنند. به گزارشی درباره پروژه «چیزی نخرین» در آمریکا در برنامه هفتگی خیابان زندگی