تکرار تبعیض جنسیتی در آزمون استخدامی کشور

09 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در ایران آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشوردرخرداد ماه امسال برگزار خواهد شد. شهیندخت مولاوردی،معاون امور زنان دولت گفته است در اطلاعیه آزمون استخدامی ۱۳ دستگاه برای جذب نیرو از حدود۲۸۰۰فرصت شغلی فقط ۱۶ عنوان شغلی به زنان اختصاص داده شده و ۵۰۰ شغل نیز بدون ذکر جنسیت مطرح شده است.