افزایش کنترل مهدکودک ها در ایران توسط سپاه پاسداران

31 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

آیت الله مرتضی مقتدایی مدیر حوزه علمیه قم حدود۵ سال پیش گفته بود: اگر بتوانیم آموزش وپرورش را دینی و اسلامی کنیم، نیازی نیست که به اسلامی کردن دانشگاه ها نیست، زیرا دانش آموزان از پایه درست تربیت می شوند. در خیابان زندگی به افزایش کنترل مهدکودک ها توسط سپاه پاسداران پرداختیم.