زندان هایی که در حال انفجارند

08 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رییس سازمان زندانهای ایران از وجود ۶۰ هزار زندانی در زندانهای مختلف ایران به جرم سرقت خبر داده است. اصغر جهانگیر در عین حال مجازات زندان را راه حل مناسبی برای حل این مشکل ندانسته است. زندان هایی که با تراکم روزافزون زندانی مواجه اند.