تغییرات فزاینده آب و هوایی، سلامت ما را به خطر انداخته است

07 می 2015
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

کاخ سفید خطاب به مردم آمریکا و جهان: تهدیدهای فزاینده ناشی از تغییرات آب و هوایی، سلامت ما را به خطر انداخته است. گزارش برنامه هفتگی خیابان زندگی