پاکسازی رودخانه لس آنجلس در سه روز

17 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هزاران شهروند لس آنجلسی دوستدار بهسازی محیط زیست، همچون سالیان گذشته، همزمان با فرارسیدن هفته زمین پاک طی یک برنامه سه روزه به پاکسازی رودخانه لس آنجلس پرداختند. گزارشی در برنامه خیابان زندگی