پاکسازی رودخانه لس آنجلس در سه روز

17 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

هزاران شهروند لس آنجلسی دوستدار بهسازی محیط زیست، همچون سالیان گذشته، همزمان با فرارسیدن هفته زمین پاک طی یک برنامه سه روزه به پاکسازی رودخانه لس آنجلس پرداختند. گزارشی در برنامه خیابان زندگی