کاهش مشتریان بومی و سنتی سینمای ایران

03 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

این روزها گفته می شود که سینمای ایران با کاهش مشتریان بومی و سنتی اش روبرو شده است. برنامه خیابان زندگی به دلایل این مشکل سینما در ایران می پردازد.