زندانیانی که جور والدین خود را می کشند

03 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اعلام آزادی ۴۴ زندانی غیرعمد زن سرپرست خانوار از برخی زندان ها یکبار دیگر موضوع زنان زندانی و کودکانی که به ناچار مهمترین دوران باروری و رشد خود را با مادرانشان در زندان ها می گذرانند مطرح کرده است. گزارشی در برنامه هفتگی خیابان زندگی