سودمندی و لزوم استفاده از واکسن ها

10 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان جهانی بهداشت هفته جهانی ايمن سازی را فرصت مناسبی برای افزایش آگاهی‌های عمومی درباره سودمندی و لزوم استفاده از واکسن ها می داند. گزارشی در بخش سلامت برنامه خیابان زندگی