دوربینی که به قلب انسان نفوذ می کند

03 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

قبل از هر عمل جراحی پزشکان تا جایی که میسر باشد در مورد عضوی که عمل خواهند کرد اطلاعات جمع آوری می کنند. دوربینی که اخیرا در هلند ساخته شده این کار را آسان تر خواهد کرد. این دوربین به جراحان اجازه می دهد بدقت جزییات داخل رگ های خونی بیمار تا قلب او را مشاهده کنند. گزارشی در برنامه خیابان زندگی.