۳۰ روز آگاهی درباره اوتیسم

03 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان ملل متحد، ماه آوریل، ماه آگاهی بخشی درباره بیماری اوتیسم را در سال ۲۰۱۵ با هدف افزایش مهارت و فرصت های شغلی بیماران مبتلا به اوتیسم یا درخودماندگی با حضور بان کی مون، دبیرکل و مدیران صنایع چندملیتی و صاحبان کسب و کارهای بزرگ برگزار کرد. گزارشی در برنامه خیابان زندگی