محدودیت های حکومتی بر نمایش آثار هنری در ایران

16 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فروش ۲۱ میلیارد و نیمی چهارمین «حراج تهران» ویژه هنرهای تجسمی که در تاریخ اقتصاد هنر ایران بی سابقه است؛ به نشان آشکار اوج و اعتلای این اقتصاد ارزیابی شده. کارشناسان بازار هنر می گویند محدودیت های حکومتی در زمینه نمایش آثار هنری از عوامل بازدارنده تبدیل شدن تهران به یک بازار پررونق جهان است.