دستاوردهای چند باستان شناس آمریکایی در ایران

06 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یکی از دستاوردهای بازخوانی بخشی از سی هزار لوحه گِلی بازمانده از تخت جمشید که توسط پروفسور کامرون و پروفسور هیکس آمریکایی در دانشگاه شیکاگو انجام شده، شناخت بیشتر از ۱۳ شهر هخامنشی از جمله شهر «لیدوما» بر سر راه تخت جمشید - شوش بوده است. گزارش خیابان زندگی