گفتگو با آیتک آژنگ زاد، موسس مدرسه "یکی بود یکی نبود"

13 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

موافقان با کنترل مهدکودک ها توسط نیروهای نظامی و سپاه پاسداران بر اینکه مهدکودک های کنونی براساس فرهنگ غالب جامعه برای کودکان برنامه سازی نمی کنند، بسیار پافشاری دارند.آیتک آژنگ زاد، موسس و مدیر مدرسه "یکی بود یکی نبود"در برنامه خیابان زندگی تاکید کردآموزش چند فرهنگی به بچه ها مهم و ضروری است.