پیشرفت های قاره آفریقا و اولویت های آن

28 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در برنامه هفتگی خیابان زندگی طی گزارشی به پیشرفت های قاره آفریقا و اولویت‌هاش در سال جاری میلادی پرداختیم.