مهاجران افغان مقیم ایران از وضعیت خود می گویند

04 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روز سی ام خرداد ماه، روز جهانی پناهجویان بود. به همین مناسبت برنامه خیابان زندگی نگاهی دارد به وضعیت افغانیهای پناهنده و مهاجر در ایران.