نوجوان و بلوغ جنسی

04 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

بی اغراق پشت سر گذاشتن دوران نوجوانی، رسیدن به سن قانونی، استقلال و اجازه تصمیم گیری در مورد مسائل شخصی یکی از هیجان انگیز ترین دوره ها در طول زندگی هر فرد است. سن قانونی چه سنی است؟ سن قانونی چه تفاوتی با سن بلوغ جسمی داره؟اینها موضوعات گزارش این هفته در برنامه هفتگی خیابان زندگی است.