آشنایی با اینترنت دات ارگ در گفتگو با امیر رشیدی

31 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در برنامه خیابان زندگی در ارتباط با پروژه جدید فیس بوک به نام اینترنت دات اورگ از امیر رشیدی، محقق در زمینه ارتباطات اینترنتی ساکن نیویورک از عملکرد این پروژه در صورت اجرای کامل آن پرسیدیم.