نمایش آثار دو هنرمند ایرانی به نام استراپا در ساختمان وُلفِ منهتنِ نیویورک

17 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

استراپا، یک نمایشگاه هنری است که رویا خواجوی حیدری در راستای معرفی آثار هنرمندان جوان ایرانی در آمریکا برگزار کرده است. آثاری مفهومی که این بار به همت رویا خواجوی حیدری، در معرض تماشای عموم قرار گرفته است، به موضوع زن ، مرد و جنگ و صلح ایران و عراق می پردازد.