نظر بینندگان برنامه روی خط: ضرورت اتحاد در جامعه کارگری ایران

15 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ضرورت همبستگی و اتحاد در جامعه کارگری ایران و تاثیر بالقوه چنین تحولی در تحقق یافتن خواست های آنان، موضوعی مورد بحث در برنامه دیشب روی خط بخش فارسی صدای آمریکا بود.