بعد از هشتمین روز اعتراضات سراسری در ایران؛ مردم چه می گویند

15 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

اعتراض های مردمی در ایران، موضوع مورد بحث در برنامه دیشب روی خط بخش فارسی صدای آمریکا بود، و اغلب کسانی که مستقیما نظراتشان را با این برنامه در میان گذاشتند، معتقد بودند، دولت برخلاف قولی عمل می کند که خود در مورد حق اعتراض به مردم داده بود.