۱۰ روز اعتراضات در ایران: مردم چه می‌گویند

16 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

تاکید رسانه های دولتی و مقامات حکومتی ایران به پایان گرفتن تظاهرات و اعتراض های مردمی، با تکذیب هائی مواجه شده است که بخشی از آنها دیشب در برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا مستقیما توسط بینندگان این برنامه نیز مطرح شد.