طب جايگزين يا مكمل

17 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در عرف به هر نوع روش درمان در خارج از محدودۀ روشهای درمانی متکی به طب مدرنی که بر اساس تجویز داروست، طب جایگزین یا غیر متعارف یا مکمل می گویند. نقاط مثبت و منفی این نوع روشهای درمان چیست؟ آیا شما هرگز برای درمان از روشهای غیر مدرن استفاده کرده اید؟ نتیجه آن چه بوده است؟