خطاهای پزشکی: مسئول کیست، قضاوت با کیست؟

22 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

خطاهای پزشکی در همه جای دنیا وجود دارد، و در ایران رشد سالانه ای حدود ۵ تا ده درصد دارد. در ایران چه مرجعی به خطاهای پزشکی رسیدگی می کند؟ آیا شما تا به حال قربانی خطای پزشک بوده اید؟ به ما بگویید برای حل و فصل آن چه می کنید؟