بيماريهاى مغز و اعصاب همراه با متخصص

26 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آيا هرسر دردی میگرن است؟ اگر نه، مشخصات میگرن چیست؟ تغییرات هورمونی بر روی میگرن و بیماریهای عصبی چیست؟ چگونه می توان با میگرن مقابله کرد؟