فضاى مجازى و شكل گيرى تغييرات اجتماعى

23 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به نظر شما رسانه های مجازی در ایجاد موازنه خبری نقش مفیدی بازی می کنند یا نه؟ شما چگونه اخبار واقعی را از اخبار اغراق شده یا غیر واقعی تشخیص می دهید؟ شما با تبلیغات انتخاباتی از طریق فضای مجازی موافقید یا مخالف؟ چرا؟