تجمع‌های اعتراضی در شهرهای مختلف ایران

11 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا آن گونه که برخی حامیان جمهوری اسلامی می‌گویند معترضان از جایی خط گرفته‌اند؟ مسیح علینژاد توضیح می‌دهد که این معترضان همان هایی هستند که اعتراضات و مطالباتشان به طور مکرر در ماه‌ها و سال‌های گذشته نادیده گرفته شده است.