?? برنامه ویژه/ ششمین روز اعتراضات در شهرهای مختلف ایران

12 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اعتراض مسالمت آمیز کدام است؟مشاهدات شما از تظاهرات صورت گرفته در شهرهای مختلف ایران چیست؟ مهمترین خواست و اعتراض حاضران در این تجمع‌ها را چه می‌دانید؟