سوال و جواب

20 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

جاشوا لیتمن دانش آموز ممتاز کلاس هفتم است ولی رفتار اجتماعیش با سنش سازگاری ندارد . او مبتلا به نوعی اوتیسم است که...