داستان های زندگی – یکشنبه ها در آپارتمان روکو

02 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

روکو گلاسکو پدربزرگی است که همه خانواده را در یک ساختمان دور هم جمع کرده و هر یکشنبه آن ها را برای شام دعوت می کند تا این که...