پدیده مهاجرت سوژه جدید نمایشگاه "نساجی" واشنگتن

27 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سوژه مهاجرت این روزها در سر خط خبرها زیاد دیده می شود و در بحث های انتخاباتی برای ریاست جمهوری آمریکا هم یکی از موضوعات داغ است. حال نمایشگاهی با همین سوژه برپا شده است. روایت های کوچ در موزه نساجی واشنگتن دی سی.