نگاهی به بازار بورس جهان در چهارشنه ۱۶ تیر ۹۵

16 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بازارهای بورس جهان روز ۴ شنبه را در حالی آغاز کردند که بنا به ملاحظات نگران کننده ای از جمله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و بی اطمینانی سرمایه گذاران به سرمایه گذاری های بلند مدت شاخص ها درآسیا و اروپا با یک افت ملایم همراه بودند.