شاخص های بورس نیویورک بعد از یک روز کاهش، دوباره روند صعودی دارند

24 دی 1399